Welcome

to Oslo Medtech

Register here to subscribe to our newsletter!


 

First Name:
Last Name:
Email Address:
Subscribe
Unsubscribe

Oslo Medtech News

Generating innovation. For better living and health.

News Archive
Launch of health-app competition at the Gathering, Easter 2012
Regional Research Fund - Hovedstaden and Oslo Medtech launches health app competition at the Gathering 2012Win 50 000 NOK + up to 250 000 NOK in the pre-project funding. Regional Research Fund – “Hovedstaden” and Oslo Medtech launch a competition for the development of mobile applications for use in the healthcare sector.
Submission deadline: Monday 30 april 2012.
“Oslo Medtech is engaged at The Gathering to create awareness for the health sector's great need for IT skills”, says CEO Katherine Myhre Oslo Medtech.

 Competition flyer, click here >>.

Read the article "The 5200 young IT talents that populate Vikingskipet at Hamar in the Easter is challenged by the medtech industry", written by Magne Otterdal, CEO, Editor-in-chief and Co-founder at Oslo Business Memo AS. Posted at the Oslo Medtech LinkedIn Group, click here >>.  Article in Norwegian.


Bakgrunn for konkurransen
Mobil helse handler om at smarttelefoner kan brukes til ulike helseapplikasjoner, som igjen kan gi vanlige borgere bedre tilgang og kontroll med egen helse-informasjon – eller bidra til å effektivisere og forbedre helsevesenet. Nye helse applikasjoner kan bli nøkkelen til nye, gode helsetjenester som også er lønnsomme, for samfunn og apputvikler.

Med konkurransen ”Mobil applikasjon i helse og omsorgssektoren” vil vi stimulere til utvikling av kreative og gode app-løsninger som vil forenkle og effektivisere hverdagen for de som utfører omsorgsoppgaver for den aldrende befolkning og helsetrengende personer.
 
Merk: det er ingen geografiske begrensninger for deltakelse i konkurransen.
 
Eksempler på problemer appen kan løse
 
Dagens problem/utfordring
”Drømme appen” bidrar til….
Eks 1: Helsepersonale/hjemmesykepleiere anvender i dag MYE ekstra tid på å kjøre på kryss og tvers fra bolig til bolig. Dette gir mindre tid til omsorgsarbeid/tid med eldre/pasient.
Å gi helsepersonalet informasjon om hvilke pasienter/eldre som skal besøkes først, som nr 2, 3 osv – slik at helsearbeideren får mest mulig tid hos pasienten (eller kan besøke flere pasienter).
Eks 2:
Ved vaktskifte i hjemmesykepleien går det mye tid til å overbringe informasjon om tilstanden til de pleietrengende
App som effektivt formidler beskjeder og informasjon fra hjemmesykepleier til hjemmesykepleier ved vaktskifte
Eks 3: En kombinasjon av eksempel 1 og 2
En app som kombinerer løsningene ovenfor

Hva skal leveres
En idé/skisse/konseptbeskrivelse for mobil applikasjon som bidrar til å forbedre og/eller effektivisere dagens helse- og omsorgssektor. Konkurransebidrag som også demonstrerer, ved hjelp av enkel prototype, hvordan appen vil fungere, vil få ekstra oppmerksomhet av juryen.
 
Se også nettsiden til Regionale Forskningsfond – Hovedstaden:
 
Innsending av konkurransebidrag – Innsendingsfrist mandag 30. april
Interesserte bes om å melde sin interesse så snart som mulig – med navn og mailadresse, på mail: mail@oslomedtech.no
 
Endelige konkurransebidrag sendes inn via nettsiden til Regionale Forskningsfond innen mandag 30. april:
Send inn forslaget som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vurderingskriterier
Alle innsendte konkurransebidrag vil bli vurdert i forhold til løsningens innhold, hvor kreativ løsningen er, løsningens nytteverdi, og nyhetsverdi eller ”x-faktor”.
 
Juryering
Alle innsendte konkurransebidrag vil bli vurdert av en profesjonell jury – bestående av følgende personer:
  • Kjell Øygarden, Sekretariatsleder, Regionale Forskningsfond – Hovedstaden
  • Erling Maartmann-Moe, Alliance Venture
  • Morten Dæhlen, professor og leder av Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo
  • Kirsti Kierulf, Global Product Manager, Accenture (To be confirmed)
 
Premiering
Det deles ut premier til de tre beste konkurransebidragene:
1. Premie tildeles kroner 50 000 NOK + inntil 250 000 NOK i forprosjekt finansiering for utvikling av demo-app og konsept til ferdig produkt. Vinner får også tilbud om rådgivningstime med Investeringsavdelingen i Forskningsparken i Oslo.
 
2. Premie vinner 30 000 NOK
 
3. Premie vinner 20 000 NOK
 
Penge premiene er stilt til rådighet/sponset av Regionale Forskningsfond - Hovedstaden -www.regionaleforskningsfond.no/hovedstaden
 
Rådgivningstimen er sponset av Forskningsparken i Oslo – www.forskningsparken.no
 
 
Oslo Medtech og Regionale Forskningsfond vil sammen med partnere bistå enkeltpersoner i prosessen videre for å teste ut og eventuelt kommersialisere løsninger som potensielt kan få stor betydning for helsesektoren.
 
 
Spørsmål?
Dersom du har spørsmål kan disse rettes til en av følgende personer:
 
 
Markedspotensial, tips & relevant informasjon til inspirasjon
 
Artikler i media om mHealth – Mobilapper for bruk i helse- og omsorgssektoren 
 

 

 
Utviklet av React Solutions og designet av Rim Ide & kommunikasjon