Nyheter fra Oslo Medtech

We are looking for a new Project Manager!

Oslo Medtech has expertise towards the EU program Horizon 2020 with a high success rate in getting projects funded for o

Ny avtale gir norske helsebedrifter god drahjelp i Canada

Etablerte kanaler i internasjonale miljøer øker mulighetene for å lykkes med eksport av norsk helseinnovasjon.

Aleap health incubator is now officially opened!

The first health incubator in Norway, Aleap, officially opened on October 12th by His Royal Highness Crownprince Haakon.

Prosjekter

Medical Growth House

Join the community for health innovation

Nordic Network of Test Beds

Creating an efficient gateway to testbeds in the Nordics

Arrangementer

Klyngemøte & julehygge i Oslo Medtech (for medlemmer)

Velkommen til klyngemøte med fokus på strategisk posisjonering av norsk helsenæring, og påfølgende julehygge med fa

Invitasjon til julehygge (etter klyngemøte)

Partnere, samarbeidspartnere, støttespillere og venner av Oslo Medtech inviteres etter klyngemøtet til presentasjon av

DNB Healthcare Conference 2016 – December 15th

The 7th annual investment conference will commence on December 15th 2016 and we invite companies to participate in the v