Nyheter fra Oslo Medtech

Presåkorn til Inven2

Inven2 får tildelt NOK 6 mill av presåkornmidlene. Disse midlene skal ikke bare selskaper som springer ut fra Inven2 h

Helseinkubatoren er etablert!

Nå begynner vi å bygge opp helseinkubatoren med spennende bedrifter innen helsesektoren. Er du en av våre nye gründe

Join us at Health 2.0 in – Santa Clara, US in September

The event will feature over 150 live product demos, engaging panel discussion with expert speakers and much more.

Prosjekter

VRI Bedriftsmidler og Innovasjonsramme:

Prosjektmidler som skal bidra til mer bruk av forskning i utviklings- og innovasjonsarbeid

Nordic Public-Private Innovation Network:

Bruker innkjøpsprosessen til å forbedre tjenester og løsninger

Etableringsstøtte for europeisk forskning

og innovasjonsprosjekter – EUROVATION

Finansiering:

Oslo Medtech sikrer gode finansieringsordninger for bedrifter og FoU-prosjekter

Arrangementer

Workshop med Kreftforeningen og Oslo Kommune; Skulle ønske jeg hadde…

Til tross for at de fleste som rammes av kreft er eldre mennesker, har det vært forholdsvis lite fokus på denne pasien

Innkjøp, implementering og erfaringer ved bruk av velferdsteknologi

Dette er en møteplass mellom industrien og den kommunale sektor hvor bruk av velferdsteknologi blir disktutert.

Nordic Life Science Days 2016

Welcome to the largest Life Science Invest and Partnering meeting in the Nordic region!