Nyheter fra Oslo Medtech

Presåkorn til Inven2

Inven2 får tildelt NOK 6 mill av presåkornmidlene. Disse midlene skal ikke bare selskaper som springer ut fra Inven2 h

Helseinkubatoren er etablert!

Nå begynner vi å bygge opp helseinkubatoren med spennende bedrifter innen helsesektoren. Er du en av våre nye gründe

Join us at Health 2.0 in – Santa Clara, US in September

The event will feature over 150 live product demos, engaging panel discussion with expert speakers and much more.

Prosjekter

Studentprosjekter:

Mer robust næring gjennom studentsamarbeid

Finansiering:

Oslo Medtech sikrer gode finansieringsordninger for bedrifter og FoU-prosjekter

Nordic Public-Private Innovation Network:

Bruker innkjøpsprosessen til å forbedre tjenester og løsninger

Etableringsstøtte for europeisk forskning

og innovasjonsprosjekter – EUROVATION

Arrangementer

Workshop med Kreftforeningen og Oslo Kommune; Skulle ønske jeg hadde…

Til tross for at de fleste som rammes av kreft er eldre mennesker, har det vært forholdsvis lite fokus på denne pasien

Join us at Health 2.0 in Santa Clara – September 2016

The event will feature over 150 live product demos, engaging panel discussion with expert speakers and much more. It is

DNB Healthcare Conference 2016

The 7th annual investment conference will commence on December 15th 2016 and we invite companies to participate in the v