Visit from NHO, Abelia and LMI – discussing the common areas of interest

Oslo Medtech welcomed NHO, Abelia and LMI to Forskningsparken to learn and share experiences….

The new Centre for Connected Care, with the ambitious goal of preventing 20% of chronic deseases within 8 years!

Preventing 20 percent of chronic diseases within 8 years is the ambitious goal for the new Centre for Connected Care, wh…

MEDTECH: Ultrasound scanner from GE Vingmed can capture the heart beating in extreme 4D, and this led to business transforming action.

Seven years of hard R&D work at ultrasound specialist GE Vingmed in Horten has culminated in a new cardiovascular ultras…

Prosjekter

Nordic Public-Private Innovation Network:

Bruker innkjøpsprosessen til å forbedre tjenester og løsninger

VRI Bedriftsmidler og Innovasjonsramme:

Prosjektmidler som skal bidra til mer bruk av forskning i utviklings- og innovasjonsarbeid

Etableringsstøtte for europeisk forskning

og innovasjonsprosjekter – EUROVATION

Finansiering:

Oslo Medtech sikrer gode finansieringsordninger for bedrifter og FoU-prosjekter

Arrangementer

Warm-up event – the day before DNB Healthcare Conference

We’d like to invite you to our warm-up event the day before the DNB Healthcare Conference in Forskningsparken (mtg roo…

DNB Health Care Conference – December 15th

Oslo Medtech is pleased to invite you to the DNB Healthcare Conference on December 15th. We have 20 companies ready to p…

Informasjonsmøte om nye muligheter i Horisont 2020

spennende muligheter for de som opererer i grenselandet mellom helse, bioteknologi og IKT…