Nyheter fra Oslo Medtech

Regionalt Forskningsfond og Kreftforeningen stiller med midler til forprosjekt

Sammen med Regionalt Forskningsfond og Kreftforeningen har vi nå en pott på inntil 850 000 til nye ideer til produkter

Presåkorn til Startups!

Inven2 AS mottok NOK 6 millioner fra potten som Innovasjon Norge delte ut i juni 2016. Midlene skal nå fordeles. I denn

Helseinkubatoren er etablert!

Nå begynner vi å bygge opp helseinkubatoren med spennende bedrifter innen helsesektoren. Er du en av våre nye gründe

Prosjekter

Etableringsstøtte for europeisk forskning

og innovasjonsprosjekter – EUROVATION

VRI Bedriftsmidler og Innovasjonsramme:

Prosjektmidler som skal bidra til mer bruk av forskning i utviklings- og innovasjonsarbeid

Finansiering:

Oslo Medtech sikrer gode finansieringsordninger for bedrifter og FoU-prosjekter

Nordic Public-Private Innovation Network:

Bruker innkjøpsprosessen til å forbedre tjenester og løsninger

Arrangementer

US Market Access Seminar with Medical Alley’s Frank Jaskulke

Join Oslo Medtech to learn why a small Midwestern state is your best bet for US market success

Innkjøp, implementering og erfaringer ved bruk av velferdsteknologi

Dette er en møteplass mellom industrien og den kommunale sektor hvor bruk av velferdsteknologi blir disktutert.

Norwegian Business Delegation to Finland with ministers and Their Majesties King Harald V and Queen Sonja – companies are invited

Their Majesties King Harald V and Queen Sonja are planning to visit Finland 6 – 8 September 2016, accompanied by the M