Nyheter fra Oslo Medtech

Klyngesamarbeid om medisinsk teknologi

NCE* Systems Engineering (NCE SE) jobber sammen med NCE Oslo Medtech for å identifisere samarbeidsmuligheter.

Demo-Day med Oslo Kommune

Oslo kommune er en fremoverlent og nysgjerrig kommune. Spesielt innen Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenes

Posicoms analyseverktøy for operasjon

Et lite grunderfirma som startet med å utvikle et analyseverktøy til idretten, det norske selskapet Posicom tok teknol

Prosjekter

Studentprosjekter:

Mer robust næring gjennom studentsamarbeid

Finansiering:

Oslo Medtech sikrer gode finansieringsordninger for bedrifter og FoU-prosjekter

VRI Bedriftsmidler og Innovasjonsramme:

Prosjektmidler som skal bidra til mer bruk av forskning i utviklings- og innovasjonsarbeid

Nordic Public-Private Innovation Network:

Bruker innkjøpsprosessen til å forbedre tjenester og løsninger

Arrangementer

Invitation to meet NAMSA (CRO from Minneapolis)

We are so lucky to have NAMSA visiting us from Minneapolis, and would like to invite you to meet them and learn how they

Skulle ønske jeg hadde: Hvordan nye produkter/tjenester kan hjelpe pasienter med kreft

Workshop i samarbeid med Kreftforeningen om hvordan nye produkter og tjenester kan løse problemer for pasienter med kre

Helsenæringens tall og fakta overrekkes næringsminister Monica Mæland 13. mai

Helse har blitt fremhevet som Norges nye vekstnæring. Men hvor stor er egentlig næringen? Hvor viktig er den? Og hva e