Nyheter fra Oslo Medtech

Klyngesamarbeid om medisinsk teknologi

NCE* Systems Engineering (NCE SE) jobber sammen med NCE Oslo Medtech for å identifisere samarbeidsmuligheter.

Demo-Day med Oslo Kommune

Oslo kommune er en fremoverlent og nysgjerrig kommune. Spesielt innen Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenes

Posicoms analyseverktøy for operasjon

Et lite grunderfirma som startet med å utvikle et analyseverktøy til idretten, det norske selskapet Posicom tok teknol

Prosjekter

Studentprosjekter:

Mer robust næring gjennom studentsamarbeid

Finansiering:

Oslo Medtech sikrer gode finansieringsordninger for bedrifter og FoU-prosjekter

Etableringsstøtte for europeisk forskning

og innovasjonsprosjekter – EUROVATION

VRI Bedriftsmidler og Innovasjonsramme:

Prosjektmidler som skal bidra til mer bruk av forskning i utviklings- og innovasjonsarbeid

Arrangementer

May 24: Gevinstrealisering ved norske og amerikanske sykehus for pasienter og samfunn ved anvendelse av teknologiske løsninger

This Thought Leadership Symposium brings together global Health (IT) and technology leaders to discuss common healthcare

Oslo Medtech Networking Event at the Minneapolis Club, Minnesota, USA

Please join us on June 2nd 2016, at 5.00 – 7:30 PM at The Minneapolis Club , 729 Second Avenue South • Minneapoli

Generalforsamling Oslo Medtech

Oslo Medtechs medlemmer inviteres med dette til Generalforsamling den 7. juni